Pilot casemanagement hersenletsel gestart

Utrecht – 13 maart 2019 – Hoe kan een casemanager mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten het beste ondersteunen en aan welke ondersteuning hebben zij het meest? Het onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel gaat dat de komende maanden onderzoeken.

Het project Casemanagement Hersenletsel is woensdag 13 maart met een informatieve bijeenkomst van start gegaan. Ruim 125 professionals en ervaringsdeskundigen luisterden in Utrecht naar het ervaringsverhaal van Frank Willem Hogervorst. “In mijn zwemtocht door het eilandenrijk van de zorg hebben mijn naasten ervoor gezorgd dat ik niet verzoop. Dit project kan ervoor zorgen dat mensen niet meer de boot hoeven te missen.”

Ervaringsdeskundige Frank Willem Hogervorst:
Dit project kan ervoor zorgen dat mensen niet meer de boot hoeven te missen.”

In Nederland hebben ongeveer 650.000 mensen dagelijks te maken met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. Hoewel er veel aanbod is, krijgen zij vaak niet de juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment. Daardoor hebben mensen met hersenletsel en hun naasten vaak het gevoel er alleen voor te staan, vooral als ze thuis het leven weer moeten oppakken.

Volwaardig leven

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderkent dit probleem en heeft een pilot met casemanagers hersenletsel opgenomen in het programma Volwaardig leven, als één van de vijf pilots met onafhankelijke cliëntondersteuning. Onderzoek maakt deel uit van deze pilots.

Hugo De Jonge, minister van VWS: “Familie en andere naasten spelen een belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking. Zij regelen vaak de zorg en ondersteuning en dat is niet altijd makkelijk. De impact op het leven van ouders, broers en zussen, partners en andere naasten is niet te onderschatten. Zij houden veel ballen tegelijk in de lucht en kunnen niet even een stapje terug doen. Met de inzet van gespecialiseerde cliëntondersteuners willen we niet alleen de cliënt beter ondersteunen, maar ook deze naasten ontzorgen en de kwaliteit van leven van beiden verbeteren. Ik ben verheugd dat we deze pilot nu kunnen realiseren voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Zo kunnen we in de praktijk onderzoeken wat goed, integraal casemanagement voor hen inhoudt en hoe dat het best georganiseerd kan worden.”

Volgens programmamanager Judith Zadoks is het belangrijkste doel van Casemanagement Hersenletsel om te beschrijven wat goed casemanagement inhoudt en hoe dit structureel georganiseerd kan worden.

Mensen versterken

Er wordt onderzocht hoe casemanagement voor hersenletsel het beste georganiseerd kan worden en of het monitoren, adviseren en ondersteunen inderdaad leidt tot minder zorgbehoeften, grotere mate van zelf-management en beter psychosociaal welbevinden voor zowel de persoon met hersenletsel als de naaste. “Goed casemanagement ondersteunt, bevordert en optimaliseert het zelf-management van de cliënt. We willen mensen versterken, niet de zorg overnemen en ook niet de zorg afschuiven”, aldus Caroline van Heugten, hoogleraar neuropsychologie Maastricht University.


Hoogleraar Caroline van Heugten licht het onderzoek toe naar casemanagement voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Er zijn drie pilotregio’s, waarvan Salland, de regio rond het Deventer Ziekenhuis, er één is. De andere twee worden binnenkort bekendgemaakt. In deze regio’s worden mensen met niet-aangeboren hersenletsel gemonitord als ze het ziekenhuis hebben verlaten. Vervolgens kan een casemanager worden ingezet die de cliënt en de naasten waar nodig ondersteunt bij het zoeken naar de juiste vervolgzorg en bij vragen die na hersenletsel op allerlei levensgebieden kunnen spelen.

Hogeschool Windesheim Flevoland doet onderzoek naar het monitoren van mensen met hersenletsel en Maastricht University naar de inhoud en het effect van casemanagement. Kitty Jurrius, associate lector aan Windesheim Hogeschool: “Met alleen monitoren ben je er niet. Je hebt mensen nodig die de begeleiding in de hand kunnen nemen. Juist mensen met niet-aangeboren hersenletsel dreig je kwijt te raken. Dat is anders dan bij dementie.”

Ervaringen uitwisselen in de zaal