Casemanagers met lef gezocht!

Voor de regio Flevoland en de regio Utrecht zijn we op zoek naar casemanagers die vier tot acht uur per week beschikbaar zijn voor integraal casemanagement voor mensen met hersenletsel en hun naasten.

Vanuit het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een landelijk onderzoeksproject, uitgevoerd in drie pilotgebieden: Salland, Utrecht (werkgebied Antonius ziekenhuis) en Flevoland. Het project loopt van 2019 t/m 2021. We gaan onderzoeken wat goed, integraal casemanagement voor mensen met hersenletsel en hun naasten inhoudt en hoe dit het beste georganiseerd kan worden. We ontwikkelen van een professionele werkwijze voor monitoring en onafhankelijk en integraal casemanagement voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel

In de pilotregio’s wordt iedereen met hersenletsel vanaf het moment van ontslag uit ziekenhuis of revalidatie digitaal gevolgd met de ReMinder-vragenlijst, waarbij een casemanager hersenletsel op de achtergrond beschikbaar is en zo nodig ondersteuning biedt. Doel van dit casemanagement hersenletsel is dat mensen met hersenletsel op het juiste moment de juiste informatie, ondersteuning en zorg krijgen. Daardoor neemt hun kwaliteit van leven toe en worden ze in staat gesteld op een eigen, volwaardige manier deel te nemen aan de samenleving.
Naast mensen die vanaf het ziekenhuis gevolgd worden, is er in de pilot ruimte voor ‘zij-instromers’ met complexe problematiek die een casemanager goed kunnen gebruiken.

Voor de pilotregio’s Utrecht en Flevoland zijn we nu op zoek naar casemanagers met lef, die mee willen werken, doen, leren en experimenteren.

Een casemanager hersenletsel houdt zich bezig met:

  • monitoring en signalering
  • informatie en advies
  • vraagverheldering en verwijzing
  • praktische en emotionele ondersteuning
  • organisatie van de zorg

Uitgebreide informatie over de vacatures vind je in in de documenten hieronder.

Vacature Flevoland

Vacature Utrecht