Pilotregio’s onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel bekend

Het onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel gaat ook van start in de pilotregio’s Utrecht (werkgebied Antonius ziekenhuis) en Flevoland (werkgebied Flevoziekenhuis), naast Salland (werkgebied Deventer ziekenhuis). Daarmee zijn alle drie de pilotregio’s bekend. In Salland is er al een team van negen casemanagers, die 4 tot 8 uur per week gaan werken. In Utrecht en Flevoland vindt nu de werving plaats.

In september start het onderzoek, waarin we gaan onderzoeken wat goed, integraal casemanagement voor mensen met hersenletsel en hun naasten inhoudt en hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Het project valt onder het programma Volwaardig leven van het ministerie van Vws (www.volwaardig-leven.nl) waarmee het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst.

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten vormen één van de doelgroepen. Onderdeel van het onderzoeksproject is de inzet van de digitale monitor de ReMinder, een driemaandelijkse vragenlijst die mensen met hersenletsel na ziekenhuisbezoek toegestuurd krijgen. Op de achtergrond kijkt een casemanager mee, die desgewenst actief ondersteuning kan bieden: informeren, adviseren, verwijzen, psychische of praktische ondersteuning bieden of zorg organiseren. De casemanager werkt onafhankelijk en aanvullend op de bestaande zorg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Maastricht University (Caroline van Heugten en Annemarie Stiekema) en Hogeschool Windesheim Flevoland (Kitty Jurrius en Mireille Donkervoort).

Op 13 maart vond de startbijeenkomst plaats, waarbij 125 mensen uit het hele land aanwezig waren, waaronder een aantal ervaringsdeskundigen. Zij deelden hun ervaringen en visie op casemanagement. In Nederland lopen al veel initiatieven op dit gebied. Door middel van dit project willen we casemanagement hersenletsel beschrijven en onderbouwen, zodat het uiteindelijk structureel ingebed kan worden.

In de regio Salland heeft het team van enthousiaste casemanagers de eerste scholingsdagen al achter de rug, onder leiding van projectleider Salland Natska Jansen.

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met algemeen projectleider Judith Zadoks, via judith.zadoks@casemanagerhersenletsel.nl.