We zijn begonnen

Het onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel is gestart. Casemanagers zijn aangesteld, de eerste cliënten worden ondersteund, het onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie en in drie ziekenhuizen staan bel-teams klaar.

Het project Casemanager Hersenletsel bestaat uit twee delen: de zogenaamde vroeg-instroom en de zij-instroom. Onder vroeg-instroom vallen mensen die net ontslagen zijn uit het ziekenhuis met een diagnose die hersenletsel tot gevolg kan hebben. Onder zij-instroom vallen mensen die al langer dan zes maanden hersenletsel hebben en vastlopen. Voor beide groepen wordt het effect van casemanagement onderzocht.

Lizzy Vonk-Schraff, coördinator belteam St. Antonius ziekenhuis, Judith Zadoks, algemeen projectleider, Hanneke Henselmans, neurolooog St. Antonius ziekenhuis

Casemanagers aangenomen

In Salland is een team van negen casemanagers in juli begonnen met het ondersteunen van de eerste zij-instromers. In Flevoland en Utrecht zijn de teams inmiddels ook geformeerd. De zeven casemanagers van Flevoland en de tien van Utrecht krijgen in september scholing in de zogenaamde werkplaatsen.

Alle casemanagers worden bijgeschoold in werkplaatsen waar ze leren van elkaar, experts en ervaringsdeskundigen.

Cliënten en naasten

Op dit moment worden er ongeveer tien cliënten en hun naasten met complexe problematiek ondersteund door een casemanager. Dit worden er snel meer omdat het onderzoek van start is gegaan. Alle cliënten worden door koppels van twee casemanagers ondersteund.

Het onderzoek

Voor beide onderzoeken was goedkeuring door de Medisch Ethische Commissie nodig. Voor beide groepen is die inmiddels binnen en kan het onderzoek echt beginnen.

Belteams

In drie ziekenhuizen (Deventer ziekenhuis, Flevoziekenhuis en Antonius ziekenhuis) staan belteams klaar. Zij gaan alle patiënten bellen die bij de spoedeisende hulp of neurologie zijn geweest met een diagnose die hersenletsel tot gevolg kan hebben. Aan deze patiënten wordt gevraagd of ze mee willen doen aan het onderzoek. Zo ja, dan komt iemand van de Maastricht University langs om meer informatie te geven en de eerste vragenlijsten af te nemen. Patiënten kunnen in de onderzoeksgroep of in de controlegroep terechtkomen. Mensen in de controlegroep krijgen de gebruikelijke zorg.