Goedkeuring voor onderzoek

De medisch-ethische toetsingscommissie heeft de onderzoeksaanvragen van het project Casemanager Hersenletsel goedgekeurd. In het onderzoek wordt bekeken wat het effect is van het inzetten van casemanagers bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

De medisch-ethische toetsingscommissie beoordeelt medisch-wetenschappelijk onderzoek in de zin van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. 

Pilotregio’s

Het project Casemanagement Hersenletsel is van start gegaan in drie pilotregio’s Utrecht (werkgebied Antonius ziekenhuis), Flevoland (werkgebied Flevoziekenhuis) en Salland (werkgebied Deventer ziekenhuis).

Nu de aanvraag door de toetsingscommissie is goedgekeurd, kan het onderzoek beginnen. Centrale vraag is wat goed, integraal casemanagement voor mensen met hersenletsel en hun naasten inhoudt en hoe dit het beste georganiseerd kan worden.

Twee groepen worden onderzocht: De eerste groep noemen we vroeg-instromers: mensen die doorgestuurd worden door de drie betrokken ziekenhuizen. De tweede groep noemen we zij-instromers, mensen die al langer thuiswonen en vastlopen in hun leven vanwege complexe problematiek als gevolg van hun hersenletsel.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Maastricht University (Caroline van Heugten en Annemarie Stiekema) en Hogeschool Windesheim Flevoland (Kitty Jurrius en Mireille Donkervoort).

Annemarie Stiekema, Caroline van Heugten, Kitty Jurrius en Mireille Donkervoort (vlnr)

ReMinder vragenlijst

Onderdeel van het onderzoeksproject is de inzet van de digitale monitor de ReMinder, een driemaandelijkse vragenlijst die mensen met hersenletsel na ziekenhuisbezoek toegestuurd krijgen. Op de achtergrond kijkt een casemanager mee, die desgewenst actief ondersteuning kan bieden: informeren, adviseren, verwijzen, psychische of praktische ondersteuning bieden of zorg organiseren. De casemanager werkt onafhankelijk en aanvullend op de bestaande zorg.