Casemanager Ingrid Zoer

Ingrid Zoer is één van de professionals in het project Casemanager Hersenletsel.

Ingrid werkt sinds drie jaar als zelfstandige in de zorg en welzijn. Ze heeft drie verschillende functies die aan elkaar verwant zijn. Ingrid  werkt als mantelzorgconsulent, mantelzorgmakelaar en sinds september 2019 jaar als casemanager bij het project Casemanager Hersenletsel.

“Als mantelzorgconsulent ben ik er voor de mantelzorger en is het mijn taak met behulp van diverse methodieken de mantelzorger in balans te krijgen en te houden. Er is geen mantelzorger zonder zorgvrager, dus als deze persoon zorg nodig heeft, zal ik dat uitzoeken en adviseren wat te doen. Als consulent ben ik dus adviseur en luisterend oor.” Daar zit het verschil met haar tweede functie van mantelzorgmakelaar. “Daar ben ik de regeltante die alles op de rit zet. Ik doe de intake, daarin komen hulpvragen naar voren en dan regel ik de zorg.”

Kennis van hersenletsel

Waar zit dan het verschil met de functie van casemanager? “Als makelaar en consulent gaat het nooit om langdurige trajecten. Binnen een paar gesprekken zijn de meeste hulpvragen opgelost. Als casemanager hersenletsel bij ik langdurig betrokken bij een cliënt, naaste of gezin. Wat verder van toegevoegde waarde is: als casemanager hebben we kennis van niet-aangeboren hersenletsel”, vertelt ze.

“Als makelaar en consulent kom ik in contact met mensen met allerlei ziektes. Denk aan dementie of kanker of een kind met autisme. Vaak zie ik dat er specifieke begeleiding betrokken is. Iemand met autisme heeft een persoonlijk begeleider, bij dementie is er een dementieverpleegkundige betrokken en bij kanker vaak een oncologieverpleegkundige. Bij mensen met hersenletsel is nazorg minder vanzelfsprekend. Vaak zie je dat er wel CVA-nazorg is, maar die is er voor personen met andere vormen van hersenletsel niet.”

Naasten hebben het zwaar

Ingrid ziet dat vooral naasten het zwaar hebben. “Van de ene op de andere dag heb je een andere partner gekregen en ben je opeens de verzorgende van je man of vrouw of kind. Ik zie als mantelzorgmakelaar veel naasten van mensen met hersenletsel die overbelast zijn geraakt. Daar is te weinig aandacht voor.”

Ingrid heeft een achtergrond als beveiliger, maar schoolde zich in 2015 om toen er bij haar vader dementie werd vastgesteld en zij opeens aan de bak moest om van alles te regelen. Dat viel tegen. “Ik liep tegen zoveel aan en ervoer veel tegenwerking. Dat moet beter kunnen, dacht ik. Toen ben de post-HBO-opleiding tot mantelzorgmakelaar en –consulent gaan volgen.”

Kennis in het team

Een casemanager kijkt naar het hele systeem, maar niemand heeft kennis over alle gebieden. Daarom hebben casemanagers intervisie en gaan ze bij elkaar te raden om te zorgen dat er breed gekeken wordt: “Het is mooi dat we veel kennis hebben in ons team. Er werken mensen met diverse achtergronden. Een paar mensen die ik als casemanager begeleid, lopen vast rond werk. De procedures bij het UWV leveren veel stress op. Gelukkig hebben we een arbeidsdeskundige in het team. Die kan ik tijdig inschakelen.”

In één van de gezinnen waar Ingrid als casemanager werkzaam is, bleek niet alleen de vrouw maar ook de man hersenletsel te hebben. “Zijn nazorg-traject is niet vlekkeloos verlopen. Als casemanager kunnen we ook voor hem werken. In dit gezin spelen veel zaken en hebben we bijvoorbeeld een familieberaad georganiseerd.”

De man in dit gezin is na een herintegratie-traject parttime aan het werk, meer werken kost teveel energie. “Maar nu zit hij op een project met twee uur reistijd. Dat gaat niet lang goed. Hij is bang zijn werk te verliezen en weet niet hoe dit met het UWV te bespreken. Het is mooi dat we in zulke situaties langduriger betrokken kunnen zijn en de juiste expertise kunnen leveren.” Het is niet de bedoeling dat een casemanager de gebruikelijke zorg overneemt. Als zaken weer goed lopen, worden trajecten weer afgesloten, voegt ze toe.

Corona

“Op dit moment, met het Corona virus en de maatregelen die zijn genomen, is een huisbezoek niet aan te raden. Daarom plannen we nu telefonische consulten in, eventueel met beeldbellen. Zeker nu heel belangrijk omdat de sociale contacten nu al minder worden en de situatie verandert doordat de dagbehandeling ook is stopgezet. Je ziet ook dat de cliënten nu ongeruster zijn en even een extra telefoontje doet dan zeker goed.”