Eerste patiënten in de ReMinder

Inmiddels doen er ruim honderd patiënten uit de regio Utrecht mee aan het onderzoek naar de ReMinder en (indien nodig) de inzet van een casemanager hersenletsel. De helft van hen krijgt de digitale monitor De Reminder.

Ook andere regio’s hebben belangstelling voor de ReMinder. De digitale monitor kan een bijdrage leveren aan betere nazorg na alle vormen van hersenletsel, bijvoorbeeld ook na een trauma of hersenvliesontsteking.

In het project Casemanager Hersenletsel zijn het de casemanagers die patiënten via de ReMinder monitoren. In andere regio’s moet dit vanuit de bestaande zorg geregeld worden. CVA-nazorgverpleegkundigen of NAH-wijkcoaches kunnen hierin mogelijk een rol vervullen. In de toekomst is koppeling met de Breinlijn een optie. De Breinlijn is een landelijke toegangspoort voor alle vragen op gebied van hersenletsel, die nu in vier regio’s van start gaat. Achter de Breinlijn zitten hersenletseldeskundigen die de vragen beantwoorden.

Het project Casemanager Hersenletsel en het onderzoek naar de ReMinder zal gevolgen hebben van de situatie in Nederland vanwege Coronavirus. Onduidelijk is nog welke.