Eerste update project Casemanager

Dag op 15 januari

In Utrecht verzamelden zich op 15 januari 130 mensen voor een eerste update van het project Casemanager Hersenletsel. Algemeen projectleider Judith Zadoks nam hen mee in een presentatie over nazorg na hersenletsel. Aan de hand van omvallende dominostenen: hoe langer je wacht, hoe groter de stenen en hoe meer er omvalt en hoe groter de kwalitatieve en financiële gevolgen. Eerder ingrijpen, bijvoorbeeld door de inzet van een casemanager hersenletsel, kan veel leed voorkomen.

Ervaringsdeskundige naaste Karolien hield een indrukwekkend verhaal over wat een naaste meemaakt als je partner ernstig hersenletsel oploopt en enorm veranderd is. Voor het gezin is het heel belangrijk dat andere hulpverleners begrijpen wat dit betekent. Dat is nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Karolien heeft sinds enkele maanden twee casemanagers hersenletsel, die ervoor gezorgd hebben dat er meer samenhang is in de bemoeienis van hulpverleners met het gezin en dat er meer oog is voor de gevolgen van het hersenletsel.

Projectleider Utrecht en Flevoland Desiree Bierlaagh ging in op de professionele identiteit van de casemanager hersenletsel en hoe de rol van casemanager binnen het project steeds verder ontwikkeld wordt. Belangrijke kenmerken zijn de onafhankelijkheid, de inzet op maat (doen wat nodig is), de reikwijdte (over alle leefgebieden en domeinen heen) en rol van regisseur (het organiseren van de dialoog tussen verschillende betrokken partijen).

In het tweede gedeelte waren er workshops over de inzet van ervaringsdeskundigheid, de ReMinder, de Maatschappelijke Businesscase en informele zorg. Ook konden de aanwezigen in kleinen groepjes in gesprek met de casemanagers. Tijdens de naborrel werd duidelijk dat veel mensen zich betrokken voelen bij het project.