Onderzoek naar effect casemanagement

Belangrijk onderdeel van het project Casemanager Hersenletsel is onderzoek: Draagt goed integraal casemanagement bij aan een volwaardiger leven voor mensen met hersenletsel? Vanuit Maastricht University is Annemarie Stiekema betrokken als onderzoeker.

Waar gaat het onderzoek over?

“We evalueren de haalbaarheid en de effectiviteit van casemanagement. We bekijken hoe casemanagement wordt vormgegeven, welke activiteiten casemanagers uitvoeren en hoe tevreden deelnemers én casemanagers daarover zijn. Voor de vroeg-instromers onderzoeken we of mensen die casemanagement krijgen zich op de lange termijn beter voelen en beter functioneren in vergelijking met mensen die geen casemanager hebben gekregen. Bij de zij-instromers vergelijken we het welzijn en functioneren van de deelnemers na maximaal twee jaar met het niveau van voordat ze casemanagement kregen.

We kijken ook naar zorggebruik, want we verwachten dat casemanagement in het begin zorgt voor een toename van zorg, maar dat intensievere zorg op lange termijn kan worden voorkomen.”

Wat is jullie werkwijze?

“Er zijn drie pilotregio’s. Mensen die in deze regio’s op een afdeling neurologie of op de spoedeisende hulp zijn geweest vanwege hersenletsel worden benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. We vragen ook of een naaste wil deelnemen. Het lot bepaald wie een casemanager krijgt toegewezen, of in de vergelijkingsgroep zonder casemanager terechtkomt. Zijinstromers kunnen zichzelf aanmelden of aangemeld worden via professionals of het Hersenletselteam.

De deelnemers krijgen elk half jaar vragenlijsten. Daarmee krijgen we een goed beeld van het welzijn en functioneren van deelnemers en kunnen we bepalen of casemanagement een meerwaarde heeft. We organiseren daarnaast enkele groepsinterviews, waarin we meer de diepte ingaan. Ook casemanagers worden ondervraagd over hun werkzaamheden en ervaringen.

Wat weten we al over casemanagement?

“Er is in Nederland best veel zorg beschikbaar voor mensen met hersenletsel, maar voor veel mensen is het moeilijk om de juiste zorg te vinden en er toegang tot te krijgen. Uit een eerder onderzoek van het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg is gebleken dat mensen met hersenletsel en hun naasten behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt. Dit geldt vooral in de eerste fase nadat het hersenletsel is opgelopen, maar ook voor mensen die later in het leven vastlopen.”

Op welke resultaten hoop je?

“We hopen dat casemanagement mensen op tijd kan ondersteunen. We hopen dat problemen opgelost worden en dat mensen zich gehoord en begrepen voelen. Als blijkt dat casemanagement een meerwaarde heeft, dan kunnen we met de resultaten van het onderzoek het belang van casemanagement benadrukken en hopen we dat casemanagement uitgebreid wordt naar andere regio’s in Nederland.”