Kabinet zet in op borging gespecialiseerde cliëntondersteuning

Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport heeft besloten om gespecialiseerde cliëntondersteuning in ieder geval tot 2027 voort te zetten. De ondersteuning die vanuit pilots werd geboden aan mensen die te maken hebben met complexe (zorg)vragen en hun naasten wordt hiermee geborgd. De pilots ondersteunen specifieke doelgroepen: de Copiloten voor mensen met zeer ernstige verstandelijke …

Lees meer

Inspiratiedag Samen doen wat nodig is

Complexe situaties van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten vragen om samenwerking, creativiteit en lef. In de pilot Casemanager Hersenletsel hebben we geleerd hoe beweging te brengen in vastgelopen situaties, zodat er weer hoop en perspectief komt. Op deze inspiratiedag kom je te weten hoe we dit doen. Je krijgt handvatten om de dag …

Lees meer

Onderzoek naar effect casemanagement

Belangrijk onderdeel van het project Casemanager Hersenletsel is onderzoek: Draagt goed integraal casemanagement bij aan een volwaardiger leven voor mensen met hersenletsel? Vanuit Maastricht University is Annemarie Stiekema betrokken als onderzoeker. Waar gaat het onderzoek over? “We evalueren de haalbaarheid en de effectiviteit van casemanagement. We bekijken hoe casemanagement wordt vormgegeven, welke activiteiten casemanagers uitvoeren …

Lees meer

Voor deze mensen werken we

Onze casemanagers hersenletsel komen bij allerlei verschillende mensen en in allerlei verschillende situaties. Een overzicht: Een jonge vader met hersenletsel heeft een concrete euthanasiewens vanwege zijn gevoel van uitzichtloosheid, depressie en fysieke klachten. Een moeder vertelt dat haar dochter met licht hersenletsel, die eerder suïcidaal was, opnieuw alweer weken haar bed niet uitkomt. Een zestigjarige …

Lees meer

Een ontwricht gezin weer op de rit

Kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel hebben andere vragen dan volwassenen. Veel ouders lopen vast in de zoektocht naar hulp. Binnen het project Casemanager Hersenletsel is een apart team voor jongeren onder de achttien jaar. Marieke van der Ent (54) is één van casemanagers in dat team. Van der Ent is orthopedagoog en werkt sinds …

Lees meer

Cruciale rol in versnipperd zorglandschap

Wat vinden samenwerkingspartners van het project Casemanager Hersenletsel. Corine Boersma, psychiater en programmaleider van Winklerkliniek, Pro Persona in Wolfheze: “Wij hebben heel prettig en laagdrempelig contact.” Corine Boersma werkt als psychiater en programmaleider in de Winklerkliniek van Pro Persona Wolfheze. “In de Winklerkliniek worden mensen opgenomen met hersenletsel en psychiatrische problemen, zoals stemmingsstoornissen, psychoses, gedragsveranderingen …

Lees meer

Out of the box

Wat vinden samenwerkingspartners van het project Casemanager Hersenletsel? Frederike Apotheker is expert binnen letselschade op gebied van zorg. Ze zocht en vond een club die out of the box kon denken. Frederike Apotheker komt in beeld als iemand door een ongeval of medische fout vastloopt in zijn leven. Ze wordt ingehuurd als onafhankelijk expert in …

Lees meer

‘Voorkomen dat problemen erger worden’

Wat vinden samenwerkingspartners van het project Casemanager Hersenletsel? Wilma Mensink is maatschappelijk werker bij revalidatiecentrum Klimmendaal. “De casemanager houdt de mensen in beeld en zo kunnen we voorkomen dat eventuele problemen erger worden.” “Ik ben als maatschappelijk werker verbonden bij het team dat poliklinische revalidatiebehandeling biedt, onder andere aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Als de …

Lees meer

‘Als het maar gebeurt’

Wat vinden de samenwerkingspartners van het project Casemanager Hersenletsel? Renske Velthuizen is NAH/CVA verpleegkundige bij Careyn Zorg thuis in Utrecht. “Een casemanager kan continuïteit bieden.” “Hersenletsel is complex. Als verpleegkundigen kijken we breed, niet alleen medisch, ook sociaal maatschappelijk. We hebben contact met revalidatiecentra, gemeentes, organisaties voor dagbesteding en mantelzorgondersteuning. Een deel van de mensen …

Lees meer

Online congres Volwaardig leven

Op 24 en 25 november 2020 organiseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het online congres Volwaardig leven. Dagvoorzitter is presentator en journalist Gijs Wanders. Het belooft een veelzijdig en inspirerend online congres te worden, met een gesprek met minister Tamara van Ark en onder andere filosoof Bas Haring als een van de keynote …

Lees meer