Maatregelen rond Corona

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken zijn er door het kabinet extra maatregelen genomen. Voor de cliënten en naasten in het project Casemanager Hersenletsel betekent dit dat er nu geen huisbezoeken worden gedaan. De casemanagers hersenletsel onderhouden contact via beeldbellen of telefoon. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen voor het onderzoeksproject … Meer lezenMaatregelen rond Corona

Ook casemanagers voor kinderen

Afgelopen maanden kreeg Casemanager Hersenletsel diverse aanmeldingen van kinderen onder de achttien jaar. Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel hebben andere vragen dan volwassenen. Ouders lopen regelmatig vast in de zoektocht naar juiste hulp. Daarom is besloten een apart team te vormen voor jeugd in de drie pilotregio’s Utrecht, Flevoland en Overijssel. Als een kind hersenletsel oploopt, … Meer lezenOok casemanagers voor kinderen

Casemanager Ingrid Zoer

Ingrid Zoer is één van de professionals in het project Casemanager Hersenletsel. Ingrid werkt sinds drie jaar als zelfstandige in de zorg en welzijn. Ze heeft drie verschillende functies die aan elkaar verwant zijn. Ingrid  werkt als mantelzorgconsulent, mantelzorgmakelaar en sinds september 2019 jaar als casemanager bij het project Casemanager Hersenletsel. “Als mantelzorgconsulent ben ik … Meer lezenCasemanager Ingrid Zoer

Eerste patiënten in de ReMinder

Inmiddels doen er ruim honderd patiënten uit de regio Utrecht mee aan het onderzoek naar de ReMinder en (indien nodig) de inzet van een casemanager hersenletsel. De helft van hen krijgt de digitale monitor De Reminder. Ook andere regio’s hebben belangstelling voor de ReMinder. De digitale monitor kan een bijdrage leveren aan betere nazorg na … Meer lezenEerste patiënten in de ReMinder

Lees hier het nieuwe CH Magazine

Tijdens de landelijke bijeenkomst in Utrecht op 15 januari is het eerste CH Magazine gelanceerd. Hierin staan interviews met cliënten, naasten, casemanagers en onderzoekers. Het magazine kun je hier doorbladeren.

Cliënt-folder over project Casemanager

Wat doet een casemanager? Kan ik meedoen aan het project Casemanagement Hersenletsel en hoe moet ik me aanmelden? Speciaal voor cliënten en naasten hebben we een folder gemaakt met uitleg en antwoorden over project Casemanagement Hersenletsel.

De eerste ervaringen uit Salland

In de regio Salland zijn de eerste casemanagers aan de slag. Het team is samengesteld en de eerste cliënten zijn bezocht. Hersenletselspecialisten Vjera Brinkman en Marjolein Lucassen, vertellen over hun eerste ervaringen. “Echt superleuk”, vindt Vjera Brinkman haar nieuwe job als casemanager bij het onderzoeksproject Casamanager Hersenletsel. Samen met Marjolein Lucassen zit ze in team … Meer lezenDe eerste ervaringen uit Salland

Goedkeuring voor onderzoek

De medisch-ethische toetsingscommissie heeft de onderzoeksaanvragen van het project Casemanager Hersenletsel goedgekeurd. In het onderzoek wordt bekeken wat het effect is van het inzetten van casemanagers bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De medisch-ethische toetsingscommissie beoordeelt medisch-wetenschappelijk onderzoek in de zin van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.  Pilotregio’s Het project Casemanagement Hersenletsel is van start … Meer lezenGoedkeuring voor onderzoek

We zijn begonnen

Het onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel is gestart. Casemanagers zijn aangesteld, de eerste cliënten worden ondersteund, het onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie en in drie ziekenhuizen staan bel-teams klaar. Het project Casemanager Hersenletsel bestaat uit twee delen: de zogenaamde vroeg-instroom en de zij-instroom. Onder vroeg-instroom vallen mensen die net ontslagen zijn uit het ziekenhuis … Meer lezenWe zijn begonnen