Kabinet zet in op borging gespecialiseerde cliëntondersteuning

Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport heeft besloten om gespecialiseerde cliëntondersteuning in ieder geval tot 2027 voort te zetten. De ondersteuning die vanuit pilots werd geboden aan mensen die te maken hebben met complexe (zorg)vragen en hun naasten wordt hiermee geborgd. De pilots ondersteunen specifieke doelgroepen: de Copiloten voor mensen met zeer ernstige verstandelijke …

Lees meer

Inspiratiedag Samen doen wat nodig is

Complexe situaties van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten vragen om samenwerking, creativiteit en lef. In de pilot Casemanager Hersenletsel hebben we geleerd hoe beweging te brengen in vastgelopen situaties, zodat er weer hoop en perspectief komt. Op deze inspiratiedag kom je te weten hoe we dit doen. Je krijgt handvatten om de dag …

Lees meer

Onderzoek naar effect casemanagement

Belangrijk onderdeel van het project Casemanager Hersenletsel is onderzoek: Draagt goed integraal casemanagement bij aan een volwaardiger leven voor mensen met hersenletsel? Vanuit Maastricht University is Annemarie Stiekema betrokken als onderzoeker. Waar gaat het onderzoek over? “We evalueren de haalbaarheid en de effectiviteit van casemanagement. We bekijken hoe casemanagement wordt vormgegeven, welke activiteiten casemanagers uitvoeren …

Lees meer

Voor deze mensen werken we

Onze casemanagers hersenletsel komen bij allerlei verschillende mensen en in allerlei verschillende situaties. Een overzicht: Een jonge vader met hersenletsel heeft een concrete euthanasiewens vanwege zijn gevoel van uitzichtloosheid, depressie en fysieke klachten. Een moeder vertelt dat haar dochter met licht hersenletsel, die eerder suïcidaal was, opnieuw alweer weken haar bed niet uitkomt. Een zestigjarige …

Lees meer

Online congres Volwaardig leven

Op 24 en 25 november 2020 organiseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het online congres Volwaardig leven. Dagvoorzitter is presentator en journalist Gijs Wanders. Het belooft een veelzijdig en inspirerend online congres te worden, met een gesprek met minister Tamara van Ark en onder andere filosoof Bas Haring als een van de keynote …

Lees meer

Nieuw magazine!

Wat zijn de eerste ervaringen van cliënten en naasten over het project Casemanager Hersenletsel? En hoe wordt het project gewaardeerd door andere spelers in het ”hersenletselveld”. In het tweede magazine lees je er alles over. Zo vertellen Marco (foto) en zijn vrouw Heidi hoe blij ze zijn met ”de hersendames”, zoals ze hun casemanagers hersenletsel …

Lees meer

Inzet casemanager hersenletsel goed voor cliënt en samenleving

Mensen met hersenletsel en hun naasten zijn tevreden over de inzet van gespecialiseerde cliëntondersteuning in de vorm van een casemanager hersenletsel. Ze ervaren meer kwaliteit van leven dan in de periode voordat ze een casemanager hadden. Het tijdig inzetten van een gespecialiseerde casemanager hersenletsel bespaart de samenleving bovendien veel geld. Utrecht – 20 oktober 2020 …

Lees meer

Maatregelen rond Corona

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken zijn er door het kabinet extra maatregelen genomen. Voor de cliënten en naasten in het project Casemanager Hersenletsel betekent dit dat er nu geen huisbezoeken worden gedaan. De casemanagers hersenletsel onderhouden contact via beeldbellen of telefoon. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen voor het onderzoeksproject …

Lees meer

Ook casemanagers voor kinderen

Afgelopen maanden kreeg Casemanager Hersenletsel diverse aanmeldingen van kinderen onder de achttien jaar. Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel hebben andere vragen dan volwassenen. Ouders lopen regelmatig vast in de zoektocht naar juiste hulp. Daarom is besloten een apart team te vormen voor jeugd in de drie pilotregio’s Utrecht, Flevoland en Overijssel. Als een kind hersenletsel oploopt, …

Lees meer

Casemanager Ingrid Zoer

Ingrid Zoer is één van de professionals in het project Casemanager Hersenletsel. Ingrid werkt sinds drie jaar als zelfstandige in de zorg en welzijn. Ze heeft drie verschillende functies die aan elkaar verwant zijn. Ingrid  werkt als mantelzorgconsulent, mantelzorgmakelaar en sinds september 2019 jaar als casemanager bij het project Casemanager Hersenletsel. “Als mantelzorgconsulent ben ik …

Lees meer