De ReMinder


Mensen met hersenletsel raken na ziekenhuis en revalidatie vaak ‘uit beeld’. Ze kunnen dan moeilijk de juiste ondersteuning vinden als ze die nodig hebben. Daarom gaan drie ziekenhuizen nu met een zelfmonitor werken: de ReMinder-vragenlijst.

De ReMinder-vragenlijst is een zelfmonitor die de persoon met hersenletsel en de naaste kan invullen om te kijken hoe het na verloop van tijd gaat. De ReMinder-vragenlijst bestaat uit drie vragen:

  1. Ervaart u nog gevolgen van uw hersenletsel?
  2. Doet u alles weer hetzelfde als voorheen?
  3. Heeft u nog vragen?

Als op één van de vragen ‘ja’ wordt geantwoord dan kan een vervolg vragenlijst worden ingevuld. Daarin kan de persoon zelf of de naaste aangeven in hoeverre de gevolgen van het hersenletsel invloed hebben op het dagelijks leven. Als de deelnemer het wil of als de casemanager daar reden toe ziet, wordt contact opgenomen. De casemanager bespreekt dan of de persoon zelf of de naaste behoefte heeft aan informatie of verder contact.

Doel van de ReMinder-vragenlijst is om mensen met hersenletsel en hun naasten op het moment dat daar behoefte aan is de goede ondersteuning te bieden zodat mensen niet zelf langdurig moeten zoeken. De casemanager werkt aanvullend op de bestaande hulp, dus als er geen behoefte is aan contact dan komt de casemanagers niet in actie. De casemanager kan ook zelf contact zoeken als hij denkt dat dat zinvol kan zijn, bijvoorbeeld als de naaste veel problemen ervaart maar de persoon zelf geen probleem ervaart.

De ReMinder-vragenlijst is ontwikkeld door Hogeschool Windesheim.