Dit zijn wij

Natska Jansen, Judith Zadoks, Annemarie Stiekema, Caroline van Heugten, Kitty Jurrius en Mireille Donkervoort en Desiree Bierlaagh (niet op de foto) vormen het projectteam.

Het projectteam Casemanagement Hersenletsel bestaat uit zeven mensen met een mix aan ervaring en talent op het gebied van ontwikkeling en organisatie van en onderzoek naar zorg voor mensen met hersenletsel. 

Kitty Jurrius is associate lector niet-aangeboren hersenletsel NA(H)-zorg op maat aan Windesheim Hogeschool en werkt daar met name aan onderzoek gericht op het verbeteren van zorg aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel na de ziekenhuisopname en de revalidatieperiode. In dit project is ze verantwoordelijk voor het onderzoek naar monitoring.

Mireille Donkervoort is senior-onderzoeker bij Windesheim Hogeschool. Ze is werkzaam op verschillende onderzoeksprojecten binnen de onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat met als doel meer en betere participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Ze is bij dit project betrokken als onderzoeker, met als aandachtsgebied monitoring.

Caroline van Heugten is hoofd van het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg en tevens als hoogleraar klinische neuropsychologie werkzaam bij Maastricht University. Ze is gespecialiseerd in onderzoek naar de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. In dit project is ze verantwoordelijk voor het onderzoek naar casemanagement.

Annemarie Stiekema is senior onderzoeker bij Maastricht University en werkt ook bij het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg. Ze studeerde neuropsychologie en rondde haar promotie-onderzoek af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is erg geïnteresseerd in de onzichtbare gevolgen van hersenletsel, de invloed die dit heeft op wonen, werken en sociale contacten en hoe mensen beter ondersteund kunnen worden om met deze gevolgen om te gaan in het dagelijks leven. Ze is bij dit project betrokken als onderzoeker, met als aandachtsgebied casemanagement. 

Judith Zadoks werkt als adviseur en projectleider vanuit haar eigen bedrijf BreinDok. Ze werkt onder andere als programmamanager voor Hersenz, is auteur van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel en het rapport Naar meer bewustzijn en is mede-auteur van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen en Jongeren. Ze is algemeen projectleider van het project Casemanagement Hersenletsel.

Natska Jansen werkt als zelfstandig adviseur vanuit haar bedrijf Mevrouw Slimmer Werken (MSW). Samenwerken gaat niet vanzelf. MSW ondersteunt dit proces op diverse terreinen: bij afstemmingsafspraken, projectmatig samenwerken of samenwerken in een keten. Daarnaast adviseert ze zorgaanbieders met diverse vraagstukken. Ze is coördinator van HersenletselNet Overijssel en heeft in de regio Oost-Nederland de implementatie van de Zorgstandaard THL begeleid. Ze is projectleider monitoring en projectleider van de pilotregio Salland. 

Desiree Bierlaagh is zelfstandig projectleider, adviseur, onderzoeker en teamcoach. Vraagstukken waar Desiree bij betrokken is gaan vaak over nieuwe vormen van samenwerking in veranderende situaties. Ze adviseert en coacht teams, maar adviseert ook over het verbeteren van de samenwerking tussen zorgprofessionals en cliënten. Desiree gaat uit van de praktische wijsheid van alle betrokkenen, richt zich op wat zich afspeelt tussen mensen en laat onderzoek daarop aansluiten. Bij Casemanager Hersenletsel is ze projectleider van casemanagers in de pilotregio’s Flevoland en Utrecht en projectleider van het profiel en de scholing.