Goede praktijkvoorbeelden

Op 13 maart 2019 presenteerde diverse regio’s al mooie initiatieven op gebied van monitoring en nazorg voor mensen met hersenletsel. We willen alle initiatieven graag op deze website zetten zodat iedereen er kennis van kan nemen. Stuur nu het initiatief in jouw regio in. Gebruik hiervoor dit formulier.

Wat is er bekend over de resultaten van dit initiatief? Welke resultaten heeft het opgeleverd? Waar bent u trots op?
Hoe wordt deze nazorg gefinancierd? Tijdelijk of structureel? Valt er iets te zeggen over de kosten?
Welke voorwaarden zijn er om dit initiatief succesvol te laten zijn? In welke mate zijn deze geborgd voor de toekomst?
Welke aandachtspunten of knelpunten ziet u als het gaat om nazorg voor mensen met hersenletsel? Wat is er nog niet geregeld wat wel geregeld zou moeten worden?