Wat gaan we doen

Met het project Casemanager Hersenletsel gaan we in de praktijk onderzoeken wat goed, integraal casemanagement voor mensen met hersenletsel inhoudt en hoe dat voor deze mensen en hun naasten het best georganiseerd kan worden.

De projectgroep bestaat uit zes enthousiaste mensen met veel kennis en (onderzoeks)ervaring over de organisatie en de inhoud van zorg voor en ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel die eenmaal thuis het gewone leven weer proberen op te pakken.

We zijn trots en blij dat niet-aangeboren hersenletsel één van de vijf pilots is geworden waarvoor het ministerie van Vws in het Programma Volwaardig Leven extra geld heeft uitgetrokken. De problemen waar mensen met hersenletsel in het dagelijks leven mee te maken hebben zijn vaak complex. Een gespecialiseerde casemanager kan bijdragen aan meer kwaliteit van leven en betere en gerichtere begeleiding en behandeling. De toegekende subsidie benutten we om in drie regio’s casemanagement hersenletsel te realiseren en tegelijkertijd onderzoek te doen naar de inhoud en de resultaten van casemanagement.

In Nederland hebben ongeveer 650.000 mensen dagelijks te maken met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. Deze vaak onzichtbare gevolgen, zoals problemen met denken, gedrag en emoties, hebben vaak een grote impact op het welzijn en functioneren van de persoon zelf, maar ook op dat van de naaste omgeving. Er is een ruim aanbod aan zorg, maar veel mensen krijgen niet de juiste zorg op het juiste moment. Daar willen we met dit onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel verandering in brengen.

Uit onderzoek van Maastricht University naar de zorgbehoeften van mensen met hersenletsel komt naar voren dat het hervinden van een balans in het leven één van de grootste uitdagingen is. Een kritiek periode is de overgang van het ziekenhuis of revalidatiecentrum naar huis. Deze overgang wordt als een abrupt einde van de zorg ervaren, terwijl dan pas de impact van de gevolgen duidelijk wordt. Op dat moment ontstaat er behoefte aan informatie, een luisterend oor en praktische en emotionele ondersteuning, die vervolgens zelf niet of met veel moeite gevonden wordt. Partners en mensen met hersenletsel noemen expliciet de behoefte aan een casemanager.

We zien er naar uit om echt praktisch aan de slag te gaan én gelijktijdig onderzoek te doen. Zo weten we snel of casemanagement voor mensen met hersenletsel voldoet en kunnen we de minister adviseren over de aanpak en inbedding hiervan.
Vws wil graag antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat is passend, goed en integraal casemanagement voor mensen met hersenletsel en hun naasten?
  • Welke positieve en negatieve effecten heeft dit casemanagement voor deze doelgroep?
  • Welke kosten en baten levert de inzet van passend casemanagement op voor de samenleving en in het bijzonder voor de zorg en ondersteuning van de mensen met hersenletsel?
  • Op welke wijze kan casemanagement bij hersenletsel het meest doelmatig georganiseerd worden.

Als projectgroep hopen we vooral dat mensen met hersenletsel en hun naasten baat hebben bij een casemanager hersenletsel en bij de resultaten van het onderzoeksproject Casemanager Hersenletsel.