Dit doen we

Met het project Casemanager Hersenletsel onderzoeken we in de praktijk wat goed, integraal casemanagement voor mensen met hersenletsel inhoudt en hoe dat voor deze mensen en hun naasten het best georganiseerd kan worden.

In Nederland hebben ongeveer 650.000 mensen dagelijks te maken met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. Deze vaak onzichtbare gevolgen, zoals problemen met denken, gedrag en emoties, hebben vaak een grote impact op het welzijn en functioneren van de persoon zelf, maar ook op dat van de naaste omgeving. Er is een ruim aanbod aan zorg, maar veel mensen krijgen niet de juiste zorg op het juiste moment. Daarin willen we met dit onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel verandering brengen.

Vier teams

Van 2019 t/m 2022 kunnen mensen met hersenletsel en hun naasten met complexe zorgvragen in drie regio’s ondersteuning krijgen van een casemanager hersenletsel. In Flevoland, Utrecht en Salland en in het team Jeugd werken in totaal 26 casemanagers met heel verschillende achtergronden 4 tot 8 uur per week voor de pilot Casemanager Hersenletsel.

In het eerste jaar hebben 117 casussen een casemanager hersenletsel gekregen. Aanmeldingen komen van verschillende verwijzers, waaronder Hersenletselteams, reguliere cliëntondersteuning, revalidatie en gehandicaptenzorg. In het merendeel van de casussen wordt zowel de persoon met hersenletsel als de naaste ondersteund, soms alleen de cliënt of alleen de naaste.

Casuïstiek NAH+

De pilots Casemanager Hersenletsel werkt samen met het Expertisenetwerk NAH+ (www.expertisenetwerknahplus.nl). Mensen met NAH+ vormen een kleine doelgroep met hoog complexe problematiek, die een risico vormt en/of zeer grote impact heeft op de cliënt en/of de omgeving (cliënten, professionals, netwerk). NAH+ is één van de tien door het ministerie van VWS aangemerkte laag volume hoog complexe doelgroepen waarvoor een doelgroep-expertisenetwerk wordt ingericht.

NAH+-casussen uit het hele land kunnen worden aangemeld bij Casemanager Hersenletsel en worden via ons voorgelegd aan expertisecentra uit het NAH+-netwerk. Dit zijn verpleeghuizen, instellingen in de gehandicaptenzorg en ggz-instellingen. Zij bespreken casussen en bekijken de mogelijkheden om passende zorg in te zetten. Zij werken samen met de NAH++-instellingen die in ontwikkeling zijn.

Leren en onderzoeken

De casemanagers vormen samen een lerend netwerk, dat wordt aangestuurd door twee teamleiders en een projectleider. Hogeschool Windesheim en Maastricht University doen onderzoek naar de meerwaarde van de casemanager hersenletsel en naar de digitale monitor de ReMinder.

Producten

Meer informatie over het project Casemanager Hersenletsel vind je in onze producten die hieronder te downloaden zijn.