Programma Volwaardig Leven

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een nieuw programma gemaakt voor de gehandicaptenzorg en voor mensen met een complexe hulpvraag. Dit programma Volwaardig Leven is bedoeld om mensen die hun leven lang en bij allerlei activiteiten veel zorg en ondersteuning nodig hebben, beter te ondersteunen.

In het programma staan drie onderwerpen centraal:

  • Een goed aanbod van zorg en ondersteuning, passend bij de zorgvraag van mensen zelf.
  • Goede, passende zorg en ondersteuning voor verschillende doelgroepen met ingewikkelde zorgvragen. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking en complex gedrag.
  • Meer aandacht voor ouders, broers en zussen en andere mensen om iemand met een beperking heen, zodat zij ontzorgd worden.

Het programma is bedoeld voor mensen met lichamelijke, zintuiglijke (zien en horen), verstandelijke, psychische of meervoudige beperkingen. Hieronder valt ook niet-aangeboren hersenletsel. Het gaat om mensen die vaak zorg en ondersteuning nodig hebben vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) maar ook vanwege de complexe zorgvragen te maken krijgen met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet. Het programma is er ook voor familie en zorgprofessionals.

VWS werkt bij deze activiteiten samen met cliƫntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgprofessionals, zorgkantoren, gemeenten en andere betrokken partijen. Ervaringsdeskundigen en naasten zijn betrokken in een klankbordgroep.

In het programma zijn pilots opgenomen over intensieve cliƫntondersteuning voor specifieke doelgroepen (gezinnen met kinderen met een zeer ernstige meervoudige beperking, mensen met autisme, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en een (licht) verstandelijke beperking met ernstig probleemgedrag). De projectgroep Casemanagement Hersenletsel voert de pilot voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel uit.