Project Casemanagement Hersenletsel

In Nederland is veel aanbod van goede zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel, maar zij worden daar vaak niet naar verwezen en weten zelf niet waar te zoeken. Daardoor hebben mensen met hersenletsel en hun naasten vaak het gevoel er alleen voor te staan, vooral als ze thuis het leven weer moeten oppakken.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderkent dit probleem en heeft een pilot met casemanagers hersenletsel opgenomen in het programma Volwaardig leven, als één van de vijf pilots met onafhankelijke cliëntondersteuning. Onderzoek maakt deel uit van deze pilots. In het onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel gaan we onderzoeken wat goed, integraal casemanagement voor mensen met hersenletsel inhoudt en hoe dat het best georganiseerd kan worden.

Op deze website vindt u meer informatie over het project, de organisaties die daarbij betrokken zijn, relevante bijeenkomsten en relevante rapportages en verslagen.

Producten

Meer informatie over het project Casemanager Hersenletsel vind je in onze producten die hieronder te downloaden zijn.

  Eindrapport Casemanager Hersenletsel - juli 2021 
  Rapport Narratieve evaluatie Casemanager Hersenletsel - juni 2021 
  CH Magazine 2 - oktober 2020 
 De opbrengsten van een jaar Casemanager Hersenletsel  
 Maatschappelijke businesscase Casemanager Hersenletsel
CH Magazine 1 - januari 2020