Project Casemanagement Hersenletsel

In Nederland is veel aanbod van goede zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel, maar zij worden daar vaak niet naar verwezen en weten zelf niet waar te zoeken. Daardoor hebben mensen met hersenletsel en hun naasten vaak het gevoel er alleen voor te staan, vooral als ze thuis het leven weer moeten oppakken.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderkent dit probleem en heeft een pilot met casemanagers hersenletsel opgenomen in het programma Volwaardig leven, als één van de vijf pilots met onafhankelijke cliëntondersteuning. Onderzoek maakt deel uit van deze pilots. In het onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel gaan we onderzoeken wat goed, integraal casemanagement voor mensen met hersenletsel inhoudt en hoe dat het best georganiseerd kan worden.

Deze website is nog in aanbouw. Uiteindelijk vindt u hier meer informatie over het project, de organisaties die daarbij betrokken zijn en relevante bijeenkomsten.

In het logo van het project staat ‘casemanager hersenletsel’ terwijl de projecttitel ‘Casemanagement Hersenletsel’ is. Dat hebben we bewust gedaan omdat we in de communicatie met mensen met hersenletsel, naasten, verwijzers, gemeente, zorgaanbieders, enzovoort de casemanager als persoon centraal willen zetten. Voor de persoon met hersenletsel is het heel belangrijk dat de casemanager een vaste persoon is met wie een band kan worden opgebouwd. Vandaar.