Een ontwricht gezin weer op de rit.

Casemanager Hersenletsel

Sinds 2019 bieden casemanagers hersenletsel in ondersteuning een mensen met hersenletsel en/of hun naasten die in een complexe situatie zijn beland of zijn vastgelopen in hun zoektocht naar de juiste zorg of ondersteuning.

Casemanager Hersenletsel is in 2019 gestart als pilot, in het kader van het toenmalige programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is één van de vijf pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning. In de pilot is onderzocht wat goed, integraal casemanagement voor mensen met hersenletsel inhoudt en hoe dat het best georganiseerd kan worden. De positieve resultaten vanuit deze en de andere pilots waren voor VWS aanleiding om alle pilots te borgen met structurele domeinoverstijgende financiering in de periode 2023-2027.

Op deze website vindt u meer informatie over Casemanager Hersenletsel, de organisaties die daarbij betrokken zijn, relevante bijeenkomsten en relevante rapportages en verslagen.

Image
Een ontwricht gezin weer op de rit.