Een ontwricht gezin weer op de rit.

Casemanager Hersenletsel

Van 2019 t/m 2023 boden casemanagers hersenletsel ondersteuning aan mensen met hersenletsel en/of hun naasten die in een complexe situatie zijn beland of zijn vastgelopen in hun zoektocht naar de juiste zorg of ondersteuning. Sinds 2024 is deze dienstverlening overgedragen aan Metgezel.

Casemanager Hersenletsel is in 2019 gestart als pilot, in het kader van het toenmalige programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is één van de vijf pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning. In de pilot is onderzocht wat goed, integraal casemanagement voor mensen met hersenletsel inhoudt en hoe dat het best georganiseerd kan worden. De positieve resultaten vanuit deze en de andere pilots waren voor VWS aanleiding om alle pilots te borgen met structurele domeinoverstijgende financiering in de periode 2023-2027.

Op deze website vindt u meer informatie over de pilot Casemanager Hersenletsel, de organisaties die daarbij betrokken waren en relevante rapportages.

Wat maakte Casemanager Hersenletsel zo bijzonder? Lees het in het rapport van Pluut & Partners. Zij hebben in 2023 onderzoek gedaan naar de succesfactoren.  Wat nodig is voor kunnen doen wat nodig is.pdf

Een belangrijke succesfactor vormden de in hersenletsel gespecialiseerde casemanagers, met allerlei opleidings- en werkachtergronden. Ons motto was hoe meer variatie, hoe meer kwaliteit. De casemanagers werkten als team zodat er altijd wel iemand is die het antwoord op een vraag weet. 
De persoon met hersenletsel en/of de naasten hadden twee vaste casemanagers als contactpersonen. Het werken in duo's helpt om in complexe situaties effectief te ondersteunen, is gebleken. 
Casemanagers werkten nauw samen met alle betrokken of benodigde professionals en organisaties. Leren en ontwikkelen was een belangrijk onderdeel van het werk. Zelf, maar ook samen met andere professionals en organisaties, van politieagent tot rechter, van UWV-medewerker tot zorgverlener, van ambulant begeleider tot Wmo-functionaris. Wij boden onze expertise op gebied van hersenletsel en de beschikbare zorg aan. Juist die expertise blijkt van grote meerwaarde te zijn om vastgelopen situaties vlot te trekken. Mensen met hersenletsel en hun naasten voelden zich gehoord en begrepen.

Wat verandert er na de overgang naar Metgezel? In 2024 houden alle mensen met hersenletsel en hun naasten de vertrouwde ondersteuning door de casemanager hersenletsel. Metgezel heeft de opdracht van VWS gekregen om de ondersteuning uit te breiden en landelijk beschikbaar te maken. Op welke wijze en met welke toelatingscriteria dit precies gaat gebeuren is de organisatie nog aan het uitzoeken.


 

Image
Een ontwricht gezin weer op de rit.