Casemanager Hersenletsel gaat door

Het project Casemanager Hersenletsel mag nog vijf jaar verder. Dat geeft ruimte om meer mensen met niet-aangeboren hersenletsel en naasten die vastgelopen zijn te helpen. In 2023 komt er een landelijke organisatie waar Casemanager Hersenletsel wordt ondergebracht. Vanaf 2024 kunnen er in heel Nederland gespecialiseerde casemanagers hersenletsel werken.

Dit nieuws maakte Merel Gosens van het ministerie van VWS dinsdag 20 september bekend op de landelijke inspiratiebijeenkomst ‘Samen doen wat nodig is’ van het project Casemanager Hersenletsel. De bijeenkomst werd bezocht door ruim honderdveertig deelnemers, vooral zorgprofessionals, maar ook ervaringsdeskundigen, managers en netwerkcoördinatoren.

“Hier zijn wij enorm blij mee, want er is een grote behoefte aan gespecialiseerde cliëntondersteuning voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel”, reageerde ervaringsdeskundige Paul van Dongen van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl op de ontwikkeling.

Het project Casemanager Hersenletsel is een pilot van het ministerie van VWS. In de provincies Overijssel, Flevoland, Utrecht en Gelderland werken sinds 2019 25 onafhankelijke casemanagers voor mensen met hersenletsel en hun naasten die vastgelopen zijn in hun leven en in het zorgsysteem. Afgelopen jaren hebben deze casemanagers enkele honderden mensen op deze wijze ondersteund. Het project wordt met vijf jaar verlengd terwijl ondertussen gewerkt aan borging, lichtte Merel Gosens van VWS toe in een videoboodschap. 

Complexe casuïstiek 

In een panelgesprek vertelde programmamanager Judith Zadoks over de werkwijze en het succes. “We zijn er voor complexe casuïstiek. Succesfactor is vooral dat we de vrijheid hebben om te doen wat nodig is. We hebben van VWS die ruimte gekregen én genomen. In iedere situatie onderzoeken we wat echt nodig is en kijken we met een helikopterblik. We benutten steeds de kennis en ervaring van het hele team. Samen met andere professionals en organisaties komen we tot oplossingen en leren we van elkaar. We zijn ook een soort gideonsbende: we rammelen aan alle systemen.”

Casemanager Kalinka Kester gaf een voorbeeld van het belang van de tijd krijgen en nemen. Haar ervaring is dat je eerst vertrouwen moet opbouwen voordat je de ondersteuning en zorg goed kunt organiseren. Het helpt ook als je het veld goed kent en overal de juiste lijntjes legt.

Panellid en naaste Evelien Boud vertelde dat de casemanagers rust in haar gezin hebben gebracht. Haar man heeft hersenletsel en haar dochter vraagt veel aandacht vanwege een beperking. “De casemanagers zijn gaan doen wat nodig was. Ze gingen mij ontlasten door de begeleiding van mijn dochter en mijn man over te nemen. Zo kwam er rust. Ik leerde van hen wat wel en niet de gevolgen van het hersenletsel van mijn man zijn. En als er iets is kan ik altijd bellen.”

Verschil met reguliere cliëntondersteuning

Tijdens het panelgesprek werd ook het verschil verkend tussen reguliere cliëntondersteuning en gespecialiseerde cliëntondersteuning zoals de casemanager hersenletsel die biedt. Sander Olsthoorn, programmamanager cliëntondersteuner van MEE, gaf aan dat reguliere clientondersteuning eigenlijk voldoende zou moeten zijn. ”Maar binnen de reguliere cliëntondersteuning hebben we helaas te maken met schotten, kaders en verschillende wetgeving.” Clientondersteuners kunnen gefinancierd worden uit de WLZ of de WMO en beide financieringsvormen hebben beperkingen in wat een cliëntondersteuner wel of niet mag doen. “Bovendien weten casemanagers hersenletsel oneindig veel meer van hersenletsel én kennen ze het hele veld.”

Kaarten casemanager hersenletsel

 

Image
Spelbord

De inspiratiebijeenkomst was ook bedoeld om de werkwijze en geleerde lessen van afgelopen jaren te delen. Dat gebeurde met een brochure 10 vragen over de casemanager hersenletsel en een speciaal ontworpen set kaarten. Via de vragen op de kaarten en hulp van andere ‘medespelers’ kan iedere zorgprofessional een complexe casus ontrafelen en tot oplossingen komen. In een van de workshops kregen deelnemers de mogelijkheid om via deze methodiek eigen casuïstiek in te brengen. Aan alle acht de ‘speelborden’ leverde dat positieve reacties op. “Door middel van de vragen kwam ik op een diepere laag”, vertelde een zorgprofessional die worstelde met gedrag van een cliënt in haar woongroep. De professional wil het gedrag van de cliënt veranderen. Door de vragen van het spel te doorlopen werd haar helder dat er veel mis is met de samenwerking van het team rondom de cliënt. “Ik weet nu met wie ik morgen in gesprek moet.”

Aanmelden voor een casemanager hersenletsel kan via aanmelden@casemanagerhersenletsel.nl (werkgebied Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland en de randen daarvan; voor jeugd landelijk).