Dit doen we

 

Waarom een casemanager hersenletsel? 

Deze vorm van gespecialiseerde cliëntondersteuning is verder gegaan onder de naam Metgezel. Voor meer informatie ga naar  www.jouwmetgezel.nl

“Als je hersenletsel oploopt, worden jij en je naasten als het ware gedropt in een pikdonker oerwoud vol bedreigingen. Vind dan maar eens de weg, zonder elkaar kwijt te raken.”

Dit is een uitspraak van ervaringsdeskundige casemanager hersenletsel Frank Willem Hogervorst. In dit oerwoud van voorzieningen vinden sommige mensen zelf hun weg, terwijl anderen verdwalen of vastlopen. Voor die laatste groep heeft het ministerie van VWS de piot Casemanager Hersenletsel opgezet. De pilot liep van 2019 t/m 2023 in de provincies Overijssel, Utrecht, Gelderland en Flevoland. Het was één van de vijf pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning. De meerwaarde voor de deelnemers blijkt groot, daarom heeft minister Helder (Langdurige Zorg) besloten dat deze ondersteuning nog vijf jaar wordt voortgezet en wordt uitgebreid naar het hele land. De casemanager hersenletsel blijft dus bestaan! 

Sinds 1 januari 2024 heeft de organisatie Metgezel Casemanager Hersenletsel overgenomen. De naam Casemanager Hersenletsel zal op termijn niet meer gebruikt worden; alle dienstverlening van Metgezel is gespecialiseerde cliëntondersteuning.

Image
Oerwoud Verder met hersenletsel

Wat doet de casemanager hersenletsel?

Een casemanager hersenletsel helpt mensen met hersenletsel en hun naasten het leven op orde te krijgen en passende zorg of ondersteuning te organiseren. Hij verleent zelf geen zorg, maar luistert, denkt mee, geeft informatie en advies, regelt zaken en helpt de betrokkenen weer greep op hun leven te krijgen.  
Een casemanager werkt vraaggericht en sluit aan bij wat de persoon met hersenletsel en de naasten prettig of nodig vinden. Het contact verloopt telefonisch, digitaal of door gesprekken aan huis. De casemanager werkt aanvullend op de bestaande zorg en neemt geen zorg over. 
Een casemanager hersenletsel heeft ook een rol naar het netwerk. Hij geeft hersenletseluitleg, verbindt mensen aan elkaar, organiseert samenwerking, regisseert nieuwe oplossingen. Zodra het kan draagt de casemanager hersenletsel over aan de reguliere zorg. 
In alle aspecten van het werk is de helikopterblik belangrijk; de casemanager hersenletsel houdt zo het overzicht in complexe situaties en weet waar er beweging gecreëerd kan worden.

Image
Rol van Casemanager Hersenletsel

Producten

Meer informatie over Casemanager Hersenletsel vind je in onze producten.