De ReMinder

Problemen voorkomen en oplossen

Mensen met hersenletsel raken na ziekenhuis en revalidatie vaak ‘uit beeld’. Ze kunnen dan moeilijk de juiste ondersteuning vinden als ze die nodig hebben. Daarom is de zelfmonitor de ReMinder ontwikkeld. Een vragenlijst waarmee mensen die  hersenletsel hebben (gehad) zichzelf in de gaten kunnen houden, adviezen krijgen en zo nodig verwezen worden naar hulp.

Image
Problemen voorkomen en oplossen

De ReMinder-vragenlijst is een zelfmonitor die de persoon met hersenletsel en de naaste kan invullen om te kijken hoe het na verloop van tijd gaat. De ReMinder-vragenlijst bestaat uit twee startvragen:

  1. Ervaart u nog gevolgen van uw hersenletsel?
  2. Doet u alles weer hetzelfde als voorheen?

Als op één van de vragen ‘ja’ wordt geantwoord dan kan een vervolg vragenlijst worden ingevuld. Daarin kan de persoon zelf of de naaste aangeven in hoeverre de gevolgen van het hersenletsel invloed hebben op het dagelijks leven. Hij krijgt vervolgens een rapportage te zien waarin de ontwikkeling door de tijd heen zichtbaar is, met korte feedback op de uitkomsten. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Breinlijn. Tijdens het onderzoek dat t/m 2020 in drie ziekenhuizen liep was er ook een casemanager hersenletsel gekoppeld aan de ReMinder, die de resulaten monitorde en beschikbaar was voor advies.

Doel van de ReMinder-vragenlijst is om mensen met hersenletsel en hun naasten op het moment dat daar behoefte aan is de goede ondersteuning te bieden zodat mensen niet zelf langdurig moeten zoeken. De ReMinder-vragenlijst is oorspronkelijk ontwikkeld door Hogeschool Windesheim en door ontwikkeld in samenwerking met Casemanager Hersenletsel.