Projectteam

Het projectteam Casemanagement Hersenletsel wordt gevormd door: Natska Jansen, Judith Zadoks en Desiree Bierlaagh. Zij brengen een mix bij elkaar aan ervaring en talent op het gebied van ontwikkeling, organisatie en onderzoek naar zorg voor mensen met hersenletsel.

Judith Zadoks werkt als adviseur en projectleider vanuit haar eigen bedrijf BreinDok. Ze werkt onder andere als programmamanager voor Hersenz, is auteur van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel, het rapport Naar meer bewustzijn en is mede-auteur van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen en Jongeren. Ze is algemeen projectleider van het project Casemanagement Hersenletsel.

Natska Jansen werkt als zelfstandig adviseur vanuit haar bedrijf Mevrouw Slimmer Werken (MSW). MSW ondersteunt het proces van samenwerken op diverse terreinen: bij afstemmingsafspraken, projectmatig samenwerken of samenwerken in een keten. Daarnaast adviseert ze zorgaanbieders met diverse vraagstukken. Ze is coördinator van HersenletselNet Overijssel en heeft in de regio Oost-Nederland de implementatie van de Zorgstandaard THL begeleid. Ze is projectleider monitoring en projectleider van de pilotregio Salland. 

Desiree Bierlaagh is zelfstandig projectleider, adviseur, onderzoeker en teamcoach. Vraagstukken waar Desiree bij betrokken is gaan vaak over nieuwe vormen van samenwerking in veranderende situaties. Ze adviseert en coacht teams, maar adviseert ook over het verbeteren van de samenwerking tussen zorgprofessionals en cliënten. Desiree gaat uit van de praktische wijsheid van alle betrokkenen, richt zich op wat zich afspeelt tussen mensen en laat onderzoek daarop aansluiten. Bij Casemanager Hersenletsel is ze coördinator van het profiel en het leren & ontwikkelen.