Kabinet zet in op borging gespecialiseerde cliëntondersteuning

Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport heeft besloten om gespecialiseerde cliëntondersteuning in ieder geval tot 2027 voort te zetten. De ondersteuning die vanuit pilots werd geboden aan mensen die te maken hebben met complexe (zorg)vragen en hun naasten wordt hiermee geborgd.

De pilots ondersteunen specifieke doelgroepen: de Copiloten voor mensen met zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperkingen (ZEVMB), de Netwerkgidsen voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking (LVB), de Casemanagers Hersenletsel voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en de Bondgenoten zijn er voor naasten van mensen met andere complexe ondersteuningsvragen.

Meerwaarde gespecialiseerde cliëntondersteuning

Onafhankelijk onderzoek naar de effecten van de pilots toont aan dat de inzet van gespecialiseerde cliëntondersteuning leidt tot:

  • Cliënten en hun naasten ervaren weer hoop en perspectief en meer levensgeluk.
  • Naasten voelen zich gesterkt en gesteund.
  • Zorgkosten en maatschappelijke kosten worden bespaard.
  • Inzet van instanties en zorgverleners verloopt efficiënter, er komt meer samenhang.
  • Knelpunten komen systematisch in beeld en worden effectief geagendeerd.
  • Verbetering in communicatie tussen zorgaanbieders, behandelaren, naasten en cliënten.
  • De reguliere onafhankelijke cliëntondersteuners profiteren van de kennis en het netwerk van gespecialiseerde cliëntondersteuners (beiden werken nauw samen).

Gespecialiseerde cliëntondersteuning voor 3000 gezinnen

Voor de minister is de aangetoonde meerwaarde van gespecialiseerde cliëntondersteuning reden om deze langdurig beschikbaar te blijven stellen voor de mensen die nu ondersteuning krijgen in de pilots. Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar om de pilots uit te breiden. Hiermee wil de minister bereiken dat in 2026 ongeveer 3.000 gezinnen en hun naasten gespecialiseerde cliëntondersteuning kunnen krijgen. 

Ook is besloten dat de manier van werken uit de pilots wordt voortgezet. Daardoor kunnen de gespecialiseerde cliëntondersteuners blijven werken zoals zij nu doen: domeinoverstijgend (over zorgdomeinen heen en levensbreed), naasten ook ondersteunen indien nodig, betrokken zijn zo lang en intensief als nodig is met gespecialiseerde kennis over de doelgroep en zorgen voor een landelijke signalerings- en leerfunctie. Met deze uitgangspunten wordt de borging in 2023 vormgegeven.

Minder stress en meer rust

Judith Zadoks, projectleider Casemanager Hersenletsel, is erg blij met het besluit van minister Helder: “Dit is vooral geweldig nieuws voor alle mensen met hersenletsel en hun naasten die in een complexe situatie zijn beland. Met een gespecialiseerde cliëntondersteuner naast zich voelen zij zich gehoord en ondersteund. Ze ervaren meer rust en krijgen ze weer hoop en perspectief. Wij gaan ons nu met volle kracht inzetten voor de borging en uitbreiding van gespecialiseerde cliëntondersteuning, zodat we kunnen blijven doen wat nodig is voor mensen met hersenletsel en hun naasten en voor de andere doelgroepen.”