Team Casemanager Hersenletsel staat klaar voor 2023

Met zeven nieuwe casemanagers hersenletsel is het team weer op volle sterkte. De nieuwe casemanagers hebben expertise op gebied van wet- en regelgeving, onderwijs, ggz, wonen, systeemgericht werken, mantelzorg, hulpmiddelen, arbeid, rouw en verlies en natuurlijk de gevolgen van hersenletsel.

Het hele team omvat nu ruim 30 casemanagers hersenletsel, met heel verschillende achtergronden, van verpleegkundige tot sociaal werker, van manager tot fysiotherapeut, van mantelzorgmakelaar tot arbeidsdeskundige. Juist die diversiteit zorgt voor een enorme meerwaarde, zoals uit onderstaande uitspraken blijkt.

“Ik vind het geweldig om deel uit te maken van een team. We kunnen zoveel van elkaar leren omdat we zo’n gemêleerde groep zijn. Als ik ergens niets van weet heb ik altijd iemand die ik kan bellen.” (casemanager hersenletsel)

“Je werkt bij ons nooit alleen maar altijd vanuit het geheel. Lang niet alle taken en rol van de casemanager hersenletsel zijn in één mens te vatten, elke casemanager heeft zijn eigen kwaliteiten. Het is vooral belangrijk dat je weet wat je kan en wil en dat je aangeeft hoe je je daarin wilt ontwikkelen.” (leermanager Casemanager Hersenletsel)

De casemanagers hersenletsel begeleiden mensen met hersenletsel en hun naasten in Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland, en incidenteeel ook daarbuiten, aan de randvan van deze provincies. Het budget voor 2023 laat enige uitbreiding toe, maar pas in 2024 zal Casemanagear Hersenletsel naar het hele land worden uitgebreid. Voor NAH+ en jeugd zijn we nu al in het hele land inzetbaar, voor zover de capaciteit en het budget dit toelaten. Overleg hierover is altijd mogelijk, via aanmelden@casemanagerhersenletsel.nl