‘Voorkomen dat problemen erger worden’

Wat vinden samenwerkingspartners van het project Casemanager Hersenletsel? Wilma Mensink is maatschappelijk werker bij revalidatiecentrum Klimmendaal. “De casemanager houdt de mensen in beeld en zo kunnen we voorkomen dat eventuele problemen erger worden.”

“Ik ben als maatschappelijk werker verbonden bij het team dat poliklinische revalidatiebehandeling biedt, onder andere aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Als de behandeling bijna
afgerond is, bespreek ik met de cliënt en naasten altijd welke ondersteuning of zorg er in de volgende fase nodig is. Soms wordt ambulante begeleiding opgestart, soms dagbesteding, soms gaan mensen naar huis zonder vervolg. In dat geval vind ik het belangrijk dat er een vinger
aan de pols gehouden wordt. Mensen die geen vervolgtraject hebben, meld ik nu aan bij het project Casemanager Hersenletsel. De casemanager houdt de mensen in beeld en zo kunnen
we voorkomen dat eventuele problemen erger worden.

Ik geef een voorbeeld. Een jonge man met hersenletsel was klaar met behandeling hier. Hij was erop gefocust als kostwinner zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Dat ging wringen, de partner
kwam er achter dat er op veel gebieden problemen waren. Uiteindelijk heeft het echtpaar ons weer ingeschakeld en is er een vervolgtraject geregeld. Als er een casemanager hersenletsel was geweest, had er veel eerder rouwverwerking kunnen plaatsvinden, was een tweede revalidatietraject waarschijnlijk niet nodig geweest en was de partner niet opgebrand geraakt.”